24 decembrie 2017

Colinde ucrainean folosit în publicitate de către un producător de automobile celebru

Producătorul sud-coreean de automobile, "Kia Motors", a folosit în publicitatea sa de Anul Nou melodia ucraineană "Sedrik", scrisă de compozitorul Nicolae Leontovici.


In videoclipul cu durata de 80 secunde  se arată un spectacol de lumină, care prezintă mașinile acestui brand, intr-un nou aranjament in stil "rock" al colindelui ucrainean. 

Sursa: MMR - Motor Review Media
Aflați mai multe »

18 decembrie 2017

Ministerul Educației și Științei din Ucraina despre publicarea concluziei Comisiei de la Veneția : Ministerul aduce mulțumiri Comisiei pentru lucru și este gata să implementeze recomandările

   Astăzi, 11 decembrie 2017, a fost publicată concluzia oficială a Comisiei de la Veneția privind corespunderea articolului despre limbă din Legea „Cu privire la educație“. Concluzia a fost pregătită după rezultatele activității Comisiei și reuniunii finale, care a avut loc cu participarea ministrului Educației și Științei din Ucraina Lilia Grinevich vineri, 8 decembrie 2017.


   Trebuie remarcat faptul că Comisia de la Veneția a luat în considerare majoritatea modificărilor aduse de Ministerul Educației și Științei, concluzia fiind echilibrată și constructivă. În special, comisia a subliniat că "promovarea consolidării limbii de stat și obligația cunoașterii ei pentru toți cetățenii este un scop legitim și chiar demn de laudă al statului". De asemenea, se remarcă faptul că limba de stat este un factor de unitate și înțelegere reciprocă în societate.
   Este important de menționat că punctul esențial al concluziei îl constituie punctul final (nr. 126), în care sunt consolidate recomandările Comisiei și conform cărora Consiliul Europei ulterior efectuează monitorizarea implementării recomandărilor Comisiei de la Veneția.
   În special, acesta prevede:
„126. Multe aspecte pot fi abordate imediat prin alte acte legislative și prin executarea art. 7 în acel mod în care este adoptat, în special, prin adoptarea legii "Cu privire la învățământul secundar". În acest sens, Comisia de la Veneția recomandă anume:
 - utilizarea pe deplină măsură a flexibilității prevăzute în alineatul 4 art. 7, atunci când se  adoptă legislația de implementare pentru a asigura un nivel considerabil de predare în limbile oficiale ale UE pentru minoritățile în cauză;
 - asigurarea în măsură suficientă a efectuării educației în limbile minorităților în școlile primare și secundare, pe lângă studierea limbii de stat;
 - îmbunătățirea calității predării limbii de stat;
 - modificarea dispozițiilor tranzitorii din Legea "Cu privire la educație", oferind o perioadă de tranziție mai lungă pentru punerea în aplicare treptată a reformei;
 - scutirea școlilor private de noile cerințe vizavi de limbă în conformitate cu articolul 13 al Convenției-cadru;
 - inițierea unui nou dialog cu reprezentanții minorităților naționale și a tuturor părților interesate cu privire la problema limbii în educație în cadrul implementării noii legi "Cu privire la educație";
asigurarea faptului că legea nu pune în pericol păstrarea patrimoniului cultural al minorităților și continuitatea studierii limbilor minoritare în școlile tradiționale ".
   Ministerul Educației și Științei din Ucraina, după cum se precizează în recomandări, intenționează să utilizeze pe deplin flexibilitatea prevăzută în alineatul 4 art. 7 din Legea "Cu privire la educație".
   Având în vedere recomandările, Ministerul Educației și Științei propune următoarele modele de implementare a articolului 7, care vor fi prevăzute în Legea "Cu privire la învățământul secundar general". Modelele de studiere în școlile cu limbi minoritare vor lua în considerare nevoile educaționale ale copiilor din diferite comunități naționale, ținând cont de trei criterii. Primul criteriu este vulnerabilitatea limbii, al doilea este mediul lingvistic în care locuiește minoritatea, iar cel de-al treilea criteriu este grupul de limbi la care aparține limba respectivă.
   Prin urmare, ar trebui propuse trei modele de utilizare și studiere a limbilor pentru punerea în aplicare a articolului 7 din Legea "Cu privire la educație".
Primul model prevede posibilitatea predării în limba minoritară a tuturor obiectelor  școlare până în clasele a XI-a (a XII-a) pe lângă limba ucraineană. Acest model va funcționa pentru limbile vulnerabile, adică cele care nu au propriul lor stat pentru dezvoltarea terminologiei lingvistice și pentru cei care nu trăiesc în mediul propriu lingvistic. De exemplu, tătarii din Crimeea nu au altă țară care s-ar fi ocupat de dezvoltarea terminologiei limbii lor; în prezent comunitatea  trăiește în mediu lingvistic ucrainean sau rus, ceea ce nu facilitează  dezvoltarea limbii lor.
   Următorul model este cel pentru comunitățile naționale ale căror limbă aparține la limbile Uniunii Europene. În funcție de grupul de limbi și de mediul lingvistic, acest model poate avea 2 variante. Prima opțiune este pentru comunitățile ale căror limbă aparține grupului de limbi slave și care trăiesc într-un mediu predominant de limbă ucraineană. Acestea sunt, de exemplu, poloneza, slovaca, bulgara.
   Așa cum și este prevăzut de lege, copiii, a căror limbă maternă face parte din acest grup de limbi, pot învăța pe deplin limba maternă la grădiniță și școala primară, concomitent învățând și limba  ucraineană. Din clasa a 5-a, împreună cu disciplinele studiate în limba maternă vor fi introduse discipline studiate în limba ucraineană, cota lor crescând în clasele mai mari. A doua opțiune va ține cont de particularitățile studierii limbii ucrainene de către reprezentanții altor grupuri care trăiesc preponderent în mediul limbii materne. În special, este vorba despre comunitățile românești și maghiare. Pentru școlile cu predare în aceste limbi, trecerea la obiectele de studiu în ucraineană va fi și mai treptat, iar procentul de disciplini predate în limba de stat va fi mai mic. Această abordare se datorează faptului că învățarea unei limbi din alt grup lingvistic este mult mai dificilă și necesită mai mult timp de studiere pentru a ajunge la nivelul lingvistic de studiere a altor disciplini.
   Cel de-al treilea model este pentru comunitățile naționale ale căror limbă maternă aparține  aceleeași familii de care ține limba ucraineană, precum și a celor care trăiesc în principal în mediul propriu al limbii lor. La astfel de limbi aparține limba rusă. Copiii, a căror limbă maternă este rusa, însușesc ușor ucraineana, în același timp ei trăiesc mai mult în mediul lingvistic rus – în familie, pe stradă vorbesc rusa, privesc filme și televiziunea în limba rusă. Deci, singurul loc unde copiii din această comunitate națională pot folosi liber limba de stat este școala. Învățând obiectele în limba ucraineană și totodată continuind să studieze limba rusă ca obiect, copiii vor fi capabili să însușească la un nivel înalt două limbi - și ucraineana, și rusa.
   De asemenea, Ministerul Educației și Științei a început să lucreze pentru îmbunătățirea predării limbii ucrainene în școlile cu limba de predare a comunităților naționale. Împreună cu minoritățile, Ministerul Educației și Științei se străduiește să dezvolte în continuare diverse abordări educaționale, ținând cont de necesitățile educaționale ale copiilor. Scopul principal fiind de a asigura un nivel suficient de cunoaștere a limbii de stat, păstrând în același timp calitatea de învățare a diferitor disciplini în limba de stat și cea maternă.
   Ministerul este de acord, că problema eliberării școlilor private de noile cerințe față de limbă - în conformitate cu articolul 13 al Convenției-cadru – nu este reglementată în Legea „Cu privire la educație“, și aceasta se va putea face în Legea „Cu privire la învățământul secundar general“.
   MEȘ este recunoscător Comisiei de la Veneția că solicitarea de a pregăti analiza legislației ucrainene privind conformitatea cu standardele legislației internaționale existente au fost procesate într-un timp scurt, iar observațiile părții ucrainene au fost reflectate în raportul final.
   Ucraina este gata să continue cooperarea cu organele competente ale Consiliului Europei pentru dezvoltarea cadrului legislativ cu privire la  protecția drepturilor minorităților naționale. În plus, Ucraina îndeamnă vecinii să se angajeze într-un dialog constructiv.

Aflați mai multe »

10 decembrie 2017

Ministerul Educației și Științei din Ucraina consideră cursul sesiunii finale a Comisiei de la Veneția

     Ministerul Educației și Științei din Ucraina consideră cursul sesiunii finale a Comisiei de la Veneția (CV, Comisia), în ceea ce privește articolul despre limbă din Legea „Cu privire la Educație“ echilibrat și constructiv, gata să contribuie la detalierea articolului 7 din Legea "Cu privire la învățământul secundar general" și este, de asemenea, de acord cu recomandarea de prelungire a perioadei de tranziție pentru implementare. Poziția corespunzătoare este formulată în conformitate cu rezultatele reuniunii finale a Comisiei de la Veneția, astăzi, 8 decembrie 2017.


     MES salută poziția consecventă a Comisiei cu privire la locul și rolul limbii de stat în procesul educațional.
     Se susține că articolul 7 este cadrul și subiectul unor detalii ulterioare, în special în Legea despre "Învățământul secundar general". Împreună cu comunitățile naționale MES va lucra în continuare pentru a găsi diferite abordări didactice pentru minorități, în funcție de nevoile lor educaționale. Obiectivul principal este acela de a asigura un nivel suficient de însușire  atât a ​​limbii de stat, cât și a limbii materne.
        Una dintre recomandările importante ale Comisiei este extinderea perioadei de tranziție pentru punerea în aplicare a articolului. Astfel, Legea "Cu privire la educație" indică faptul că articolul despre  limbă totalmente va intra  în vigoare în anul 2020. Ministerul Educației și Științei din Ucraina este de acord cu perspectiva că din punct de vedere pedagogic prelungirea perioadei de tranziție este rezonabilă  și sprijină pe deplin această recomandare. De asemenea, Comisia a subliniat că Ucraina ar trebui să utilizeze pe deplin posibilitățile prevăzute în alineatul (4) articolul 7 pe care MES intenționează să le îndeplinească.
     Ucraina este recunoscătoare Comisiei de la Veneția că solicitarea de a pregăti analiza legislației ucrainene privind conformitatea cu standardele existente ale legislației internaționale au fost prelucrate în termeni scurți, și își exprimă speranța că observațiile părții ucrainene vor fi reflectate în raportul final.
     Ucraina este gata să continue cooperarea cu organele relevante de experți din Consiliul Europei pentru a elabora o bază legislativă în domeniul asigurării drepturilor minorităților naționale. În plus, Ucraina îndeamnă vecinii parteneri să se angajeze într-un dialog constructiv.

      Un raport mai complet a deciziei Comisiei de la Veneția va fi postat pe site-ul MES după publicarea oficială a hotărârilor pe resursa informațională  al CV, care, ar trebui să  aibă loc luni, 11 decembrie: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?opinion=902&year=all


Sursa: Ministerul Educației și Științei din Ucraina
Aflați mai multe »

22 noiembrie 2017

Supercar Himera Q: cum proiectul ucrainean va cuceri lumea

Supercarul Himera-Q are toate șansele de a trece de la aspect de maşină  la auto de serie.

Creat de ucraineni, supercarul Himera-Q a devenit star New Cars Fest 2017. Maşina extraordinară, numită  în cinstea unui animal mitic, a adunat în jurul ei o mulțime de oameni și, probabil, cele mai multe fotografii la festival au fost făcute anume cu Himera. Publicului maşina, fără îndoială, i-a plăcut. Dar Himera-Q – este primul astfel de proiect de pe meleagurile noastre, de aceea unii iubitori ai maşinelor au reacţionat la maşină cu prudenţă. Cică, la Kiev au prezentat doar aspectul maşinei și, nu se știe, dacă va fi complet masină.Cu toate acestea, inspiratorul acestuia Andrei Djazovski știe ce să le răspundă scepticilor. Potrivit lui, prototipurile de conducere sunt, deja testate pe circuite în Spania, iar modelul final va fi prezentat în noiembrie.


După cum se ştie, sunt planificate două versiuni de Himera-Q – pe benzină și pe electricitate. Caracteristicile primei sunt ținute în taină, deși se zice că maşina va primi V10 de la Lamborghini Huracan.

Informație despre electrocarul Himera este mai multă: patru motoare electrice, tracţiune integrală, 1000 cp si 1300 nm de cuplu. Cu astfel de date accelerația de la 2,7-2,8s până la o sută și o viteză maximă de peste 350 km/h nu arată ceva prea fantastic.


Rezerva de putere 750 de km trebuie să asigure bateria la 86 kw∙h cu avansate de module multigrafene. Această tehnologie este foarte promițătoare.
Volumul de producție de 10 auto într-un an, de asemenea, este destul de accesibil, mai ales dacă luăm în consideraţie faptul că, potrivit declarațiilor dezvoltatorilor, există deja zece comenzi anticipate pentru Himera. Unul dintre clienți este o stea a Hollywood-ului, așa că despre supercar se ştie în lume. Şi prețul Himerei-Q de 700 de mii de euro este atrăgător într-adevăr, fiindcă multe maşini cu astfel de caracteristici costă mai multe milioane de euro.

Sursa: Autocentre.ua
Aflați mai multe »

2 noiembrie 2017

Cursurile gratuite de limba română au fost deschise la Universitatea din Izmail

Vineri, 6 octombrie, au fost deschise cursuri gratuite privind studierea limbii române pentru începători la Centrul de Informare al României din cadrul Universității Umanitare de Stat din Izmail.


Acest proiect internațional intitulat "Extinderea utilizării limbii române în spațiul transfrontalier româno-ucrainean" a început în vara acestului an în cadrul cooperării transfrontaliere a Euroregiunii "Dunărea de Jos" și include o întreagă gamă de evenimente culturale și educaționale. Este finansat de partea română și are drept scop ca să popularizeze limba română în partea Basarabiei ucrainene.


Ascultatori ai cursurilor pot fi atât studenți ai universității, cât și orice doritor, indiferent de tipul activității, vârsta și locul de reședință. Inițial, s-a planificat recrutarea a 15 persoane, dar doritori de a  învăța limba țării învecinate s-au dovedit a fi mai mulți- tocmai 18 persoane. Printre ei au fost profesorii universitații, precum și alți locuitori ai orașului Izmail, o femeie a venit tocmai din Vilkovo. Predă cursurile profesoarea de limba română din UUSI Natalia Ursu.


Cursurile sugerează studierea limbii române la nivel de înțelegere - ascultătorii vor putea să scrie, să citească și să comunice folosind cunoștințele de bază. Cursurile vor avea loc de trei ori pe săptămână (marți, joi și sâmbătă) timp de patru ore. Acestea vor dura trei luni (din octombrie până în decembrie). Materialul de învățământ este împărțit în 14 blocuri tematice, după asimilarea căruia absolvenții cursurilor vor putea comunica în punctele de comerț, la vamă, în transport și în alte locuri publice.

Snejana Strepetova
Aflați mai multe »

22 octombrie 2017

La Ministerul afacerilor externe al Ucrainei au explicat prevederile legii de studii adoptate

traducere neoficială

Ca răspuns la încercările de acuzare Ucrainei în intenția de a limita accesul cetățenilor Ucrainei - reprezentanților minorităților naționale - la studii în limbile acestor minorități, ar trebui să pornească de la următoarele:


Statul ucrainean este cointeresat multilateral și va depune toate eforturile pentru a asigura dezvoltarea sistemului de instituții de învățământ în limbile minorităților naționale în Ucraina;

Extinderea predării în limba de stat nici într-un mod nu va limita nivelul de cunoaștere și utilizare a limbilor minorităților naționale, ci are ca scop asigurarea oportunităților egale pentru toți cetățenii Ucrainei la obţinerea studiilor superioare, accesul la serviciul de stat, dezvoltarea profesională ș.a. Obligația statului este asigurarea drepturilor și oportunităților egale pentru toți cetățenii Ucrainei. Astfel, noua Lege nu numai că nu limitează drepturile minorităților naționale și corespunde articolului 22 din Constituția Ucrainei, asigurând studierea limbilor naționale, ci, dimpotrivă, extinde posibilitățile cetățenilor Ucrainei prin posesiunea limbii de stat. Aceasta, de asemenea, corespunde cu prevederile articolului 24 din Constituție referitor la interzicerea discriminării etnice și lingvistice de bază. Dimpotrivă, atunci când reprezentanții minorităților naționale în școli, unde, de fapt, au fost lipsiţi de posibilitatea de a studia limba ucraineană, au fost create premisele pentru o astfel de discriminare și restricție a drepturilor, fiind luat în considerare faptul că absolvenții acestor școli, de fapt, erau lipsiţi de drepturi egale la studierea în instituţiile superioarede învăţământ pe tot teritoriul Ucrainei.

Legea Ucrainei "Despre învăţământ" prevede creșterea nivelului de cunoaștere a limbii engleze, ca limbă de comunicare internațională, și a învățământului superior internaţional.

Adoptarea Legii Ucrainei nu va duce la lichidarea instituțiilor de învățământ (grădiniţe, școli, universități, facultăți) ale minorităților naționale, cu atât mai mult la concedierea profesorilor. Dimpotrivă, din contul statului Ucrainean va avea loc o instruire suplimentară și creșterea calificaţiilor acelor profesori, care deja predau disciplinele corespunzătoare în limba minorității naţionale, astfel încât sã aibă posibilitatea de a preda acest obiect în limba de stat. În procesul de implementare a conceptului modern de predare bilingvă ale disciplinelor de studiu de bazã - aceşti învãţãtori sunt cei mai preţuiţi fiind o resursă importantă atât pentru stat, cât și pentru minoritățile naționale. Ministerul Învăţământului planifica un resurs financiar suplimentar pentru încurajarea învaţătorilor la ridicarea calificării şi la dezvoltarea sistemului învăţământului bilingv.

În bugetul 2018 MÎŞ, au fost deja puse finanse pentru crearea dicţionarelor terminologice pentru elevi.

Legea nici într-un caz nu prevede închiderea facultății maghiare de la Universitatea Naţională din Ujgorod, a oricăror instituții private de învăţământ superior.

Se introduce o fază de tranziţie în realizarea prevederilor Legii, care prevede introducerea treptată a ciclului ucrainean.

Limba de stat va fi intensiv predată, alături de limbile minorităților naționale, din școala primară, care va da posibilitate elevilor să fie pregătiți pentru studii în limba de stat în liceu.

Învăţătura în liceu nu va fi exclusiv în limba ucraineană, ci va include şi o semnificativă componentă de obiecte în limba minorităților naționale. În special, aceasta include: limba și literatura minorității (p.p. 6, ap 1 al articolului 7 din Lege), unul sau mai multe obiecte în limba UE (de facto – în limba minorității, ap. 4 al articolului 7 din Lege). În ciclu matematico-natural vor fi adăugate dicționare în limba minorității pentru studierea paralelă a termenilor în două limbi.

De asemenea, în conformitate cu ap. 4 al articolului 7 din Lege, se pot preda în limba UE (de facto – în limba minorității) mai multe discipline în instituțiile profesionale și alte instituții de învățământ;

Momentele specifice de implementare a acestui concept presupune o altă Lege - Despre studii medii, lucrul asupra căreia se încheie. Dar deja la această etapă, realizarea practică a Legii adoptate despre învăţământ prevede o definiție a Ministerului Educației "partea de sus și partea de jos a limitei" numărului de obiecte care se vor preda în limba de stat și respectiv în limbile minorităților naționale. Lista articolelor va fi determinată de standardul, aprobat de Ministerul Învăţământului, ținând cont de rezultatele consultărilor cu țările străine.

Plus la aceasta, trecerea de predare în limba de stat a altor obiecte va fi efectuată de către aceeași profesori, care acum predau aceste obiecte în limbile minorităților naționale, după de recalificare.

Pentru punerea în aplicare a Legii vor fi elaborate programe individuale de instruire, care vor fi elaborate ținându-se cont de caracteristicile lingvistice a fiecăreia dintre minoritățile naționale, în consultare cu comunitățile și partenerii noștri din străinătate.

La etapa dată de dezvoltare a țării noastre, este important să se dezvolte limba ucraineană și să fie urmate prescripțiile tuturor angajamentelor internaționale, în care se vorbește despre faptul că orice măsuri luate în sprijinul limbii minorităților naționale nu trebuie să aducă daună limbii de stat.

Redacția articolului 7 din Legea Ucrainei "Despre învăţământ" corespunde Constituției Ucrainei, tuturor obligaţiilor internaţionale, luând în consideraţie recomandările Gaaga cu privire la drepturile minorităților naționale la învăţământ, precum și prevederile documentelor internaționale bilaterale referitor la asigurarea învățământului în limba maternă. Asigurarea condițiilor pentru buna asimilare a limbii de stat este conformă cu dispozițiile interne și actele legislative internaţionale cu privire la faptul că garantarea drepturilor minorităților naționale nu poate fi efectuată în dauna limbii de stat.

Având în vedere rezonanța internaţională, partea ucraineană va trimite legea la expertiză la Consiliul European și este gata pentru desfășurarea unor consultări aparte cu reprezentanții statelor interesate de colaborare pentru elaborarea mecanismului de implementare a noii Legi "Despre învăţământ” din Ucraina.

Ucraina consideră că minoritățile naționale servesc ca o punte de prietenie și colaborare strânsă cu țările reprezentate de aceste minorități. Cu toate acestea, rolul de punte nu ar fi complet fără cunoaşterea limbii de stat de către minoritățile naționale.

Președintele Ucrainei a semnat legea la 25 septembrie 2017. Totodată, Șeful statului a subliniat importanța strictă, la obţinerea studiilor umaniste, a drepturilor minorităților naționale care locuiesc pe teritoriul Ucrainei și s-a adresat Ministerului afacerilor externe și Ministerului învăţământului – să efectueze consultările necesare cu partenerii europeni, inclusiv cu Consiliul Europei.

Aflați mai multe »

Rezultatele anchetei privind tragedia din apropierea orașului Ilovaisk, în august 2014

traducere neoficială

Procuratura militară continuă ancheta preliminară privind faptul că Federația Rusă a început un război agresiv împotriva Ucrainei, care a dus la moartea oamenilor și alte consecințe grave (sursă - Procuratura Generală a Ucrainei).


În anchetă sunt cercetate circumstanțele tragediei din Ilovaisk - operațiunile de luptă din zona orașului Ilovaisk, regiunea Doneţk în august 2014.

Pentru completarea investigației și evaluarea experților privind problemele de aplicare și interacțiune a forțelor și mijloacelor implicate în operațiune, justificarea adoptării deciziilor de conducere, s-au desfășurat două comisii complexe de examinări militare judiciare, la care au participat 31 de experți și specialiști cu experiență în sfera militară.

Dovezile colectate și evaluările experților au arătat că, din mai până în iulie 2014, au fost efectuate o serie de operațiuni de succes privind eliberarea localitaților din regiunile Doneţk și Lugansk de la organizațiile teroriste ale RPD și RPL.

La 11 august 2014, conducerea Operațiunii Antiteroriste (OA) a emis un ordin de executare și a elaborat un plan, una dintre sarcinile cărora a fost blocarea formațiunilor armate ilegitime de către forțele armate ale Ucrainei și eliberarea orașului Ilovaisk. În operațiunea militară au fost  implicate forțele batalioanelor de voluntariat separate.

Conform ordinului și scopului menționat mai sus, care au fost bine întemeiate, a fost planificat să se ia orașul Ilovaisk împreună cu  marginea de nord a orașului Makeievka, ceea ce trebuia să ducă la stabilirea controlului asupra rutelor de aprovizionare și ulterior să permită înconjurul și eliberarea orașului Doneţk de teroriști.

Având în vedere succesul semnificativ al trupelor noastre, pentru a evita înfrângerea organizațiilor teroriste în a treia decadă a lunii august 2014, conducerea Forțelor Armate din Federația Rusă a organizat o invazie directă a unităților rusești regulate în regiunea Doneţk, directând focuri de  artilerie de pe teritoriul Federației Ruse a supra Forțelor Armate ale Ucrainei.

Cea mai mare invazie a avut loc în noaptea de 23-24 august 2014. Forțele invaziei armatei FR au constat din nouă grupe de batalioane: 3500 de persoane; aproximativ 60 de tancuri; 320 de vehicule militare de infanterie de până la 60 de tunuri; 45 mortare; 5 sisteme rachete antitanc.

Pentru a duce în eroare și uciderea ostașilor ucraineni, de pe tehnica militară rusă au fost înlăturate în prealabil sau camuflate semnele tactice ruse și înlocuite cu semnele de identificare ale unităților ucrainene, ceea ce este interzis prin art. 37 din Protocolul adițional la Convenția de la Geneva din 12 august 1949 (Protocolul I) din 08.06.1977.

Conform rezultatelor anchetei și datelor furnizate de Serviciul de Securitate al Ucrainei, raportul forțelor militare ale Ucrainei din raionul Ilovaisk cu subunitățile Forțelor Armate ale Rusiei și reprezentanții organizațiilor teroriste "RPD" și "RPL" au fost de: ;personal – 1:18; tancuri 1:11, vehicule blindate –1: 16; artilerie - 1:15; rachete  "Grad" - 1 :24.

În același timp, gruparea Armatei FR în partea estică a frontierei de stat a Ucrainei a reprezentat: 35 de grupuri și batalioane-tactice; nu mai puțin de 45100 militari; până la 160 de tancuri; 1360 BMP (BTR); 350 unități de artilerie; 130 unități de lansatoare de rachete multiple; 192 avioane de luptă; 137 elicoptere.

Luând în considerare amenințarea reală a unei invazii de-a lungul frontierei ruso-ucrainene, forțele armate ale Ucrainei nu au avut destule puteri pentru a crește contingentul de trupe în direcția Doneţk și, în același timp, să asigure apărarea altor părți ale frontierei de stat.

Ca urmare a invaziei bruște a forțelor armate ruse din 24-25 august 2014 și marșul lor către orașul Ilovaisk, batalioanele Ministerului Afacerilor Interne ale Ucrainei "Dnipro-1", "Mirotvoreț", "Sviteaz", "Herson", "Ivano-Frankivsk" Donbas "și forțele sectorului" B "au fost înconjurate de către forțele inamice superioare numeric.

Având în vedere situația critică, comandamentuOA și-a propus ca sarcină principală păstrarea vieții soldaților ucraineni. În acest scop, au început discuțiile dintre șeful OA V. Mujenko și reprezentanții Statului Major al forțelor armate ale Federației Ruse (șeful adjunct al Forțelor Armate al FR Bogdanovski), precum și la nivelul conducerii sectorului "B" și a unităților Forțelor Armate ale Rusiei, privind asigurarea unor măsuri de siguranță  și garanția coridoarelor umanitare pentru ieșirea forțelor armate ale Ucrainei și al altor formațiuni militare.

Ancheta a confirmat că în perioada 26-28 august 2014 au avut loc 12 conversații telefonice între șeful OA V.Mujenko și șeful adjunct al Forțelor Armate din Federația Rusă, M. Bogdanovski. Ca urmare, partea rusă a oferit garanții pentru eliberarea în siguranță a personalului militar ucrainean din încercuire pe un traseu coordonat.

Garanția suplimentară pentru o ieșire sigură au fost cei trei parașutiști ruși capturați, care trebuiau să fie returnați Forțelor Armate ale Rusiei după eliberarea ostașilor ucraineni.

În același timp, ancheta a stabilit că, în timpul discuțiilor, Forțele Armate FR au întârziat în mod intenţionat timpul pentru aranjarea pozițiilor focale avantajoase de-a lungul traseului forțelor OA.

La 29 august 2014, cu instrucțiunile directe și ordinele  Statului Major General al Forțelor Armate din Rusia, trupele ruse au împușcat trupele militare ucrainene, împreună cu cei trei parașutiști captivi ruși.

În aceste condiții, a fost efectuată o crimă teribilă: au fost omorâți 366 de soldați ucraineni, 429 au fost răniți, 300 au fost capturați, forțele armate ale Ucrainei au suferit pierderi considerabile de arme și echipamente militare în valoare de aproape 300 de milioane de UAH.

Pentru obiectivitatea anchetei, experții juridici au studiat nivelul de luptă al forțelor de pregătire OA ca urmare a implicării militarilor și tehnicii Forțelor Armate ale Ucrainei în participarea la parada militară de la 24.08.2014 la Kiev cu ocazia  sărbătoririi a 23-a aniversări a Zilei Independenței a Ucrainei.

Este stabilit că petrecerea paradei militare nu a afectat nivelul de luptă și forțele OA, deoarece aici au fost implicate unități, care au fost completate aproape în întregime de către militari în termen și cadeți, care neavând  nivelul necesar de pregătire, nu au putut fi implicati în operațiunea antiteroristă.

Cercetările circumstanțelor tragediei Ilovaisk, în general, a fost încheiate. Cu toate acestea, decizia finală de procedură în procesul penal va fi luată după asigurarea respectării cerințelor art. 2 din Codul de procedură penală al Ucrainei cu privire la anchetă completă și urmărirea penală a celor vinovați.

Conform opiniilor experților și a altor probe complexe obținute, singurul factor care este în legătură directă de cauzalitate cu tragedia din  Ilovaisk este agresiunea militară a Forțelor Armate ale Federației Ruse ca o invazie directă în Ucraina și comiterea  în continuare a crimelor de război de către militarii țarii agresoare.

Pe baza dovezilor colectate, primul șef adjunct al Forțelor Armate din Federația Rusă, Mihail Bogdanovski, a fost informat despre suspiciunea de săvârșire a infracțiunilor, stipulate în partea a 3-a din Art. 110 (încălcarea integrității teritoriale a Ucrainei), partea 2 a art. 437 (efectuarea unui război agresiv), Partea a 2-a din Art. 438 (încălcarea legilor și a obiceiurilor de război, combinate cu uciderea intenționată) din Codul penal al Ucrainei. Înaltul oficial a comandat direct unitățile Forțelor Armate FR în timpul invaziei lor în Ucraina și, împreună cu alte persoane, a organizat o asasinare a soldaților ucraineni în apropierea orașului Ilovaisk.

Rezultatele investigației războiului agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei, la acel moment au fost trași la răspundere penală pentru comiterea acestor infracțiuni 89 de persoane, inclusiv 43 de cetățeni ai FR, 11 de persoane din rândul conducerii Forțelor Armate (ministrul Apărării S. Şoigu adjunctul său - șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse V. Gherasimov și încă nouă generali). Persoanele indicate au fost date în urmărire, instanța a acordat permisiunea de a le reține.

Au fost aduse în fața instanțelor 41 de acuzații împotriva a 45 de persoane. Instanțele de judecată  ucrainene au condamnat deja 25 de persoane, inclusiv 9 cetățeni ruși, inclusiv trei soldați ai Forțelor Armate Ruse.

Ancheta a interogat mai mult de 1.500 de victime, mai mult de 2.200 de martori, a efectuat peste 1.870 de examinări medico-legale (militare și lingvistice, etc.).

S-au găsit și s-au identificat mai mult de 100.000 de bucăți de dovezi fizice (inclusiv muniții și armament, care au fost livrate teroriștilor de către FR, capturate în timpul OA.).

Potrivit concluziilor experților, consecințele grave care s-au soldat cu moartea militarilor ucraineni și pierderea armamentului și tehnicii militare în orașul Ilovaisk, regiunea Donețk este în legătură directă cu următile activităţii Forțelor Armate ale FR.

Procuratura militară a transmis informația despre probele colectate, referitoare la comiterea crimelor de război, Oficiului Procurorului Curții Penale Internaționale, pentru deciderea deschiderii procedurilor penale.

Pe lângă aceasta, Curtea Internațională de Justiție a Organizației Națiunilor Unite și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în timpul susţinerii proceselor împotriva Federației Ruse, Procuratura Militară a furnizat Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Justiției din Ucraina, dovezi despre implicarea Federației Ruse în războiul agresiv împotriva Ucrainei și despre finanțarea terorismului.

Procuratura militară principală
Aflați mai multe »

13 octombrie 2017

Raport al Națiunilor Unite privind încălcările grave ale drepturilor omului pe teritoriul Crimeei ocupate de Rusia

traducere neoficială

GENEVA (25 septembrie 2017) - Situația din domeniul drepturilor omului în Crimeea * sa înrăutățit grav în condițiile ocupației rusești; iar entitățile de stat din Federația Rusă comit "numeroase și grave încălcări", după cum se arată în raportul important al BirouluiONU pentru Drepturile Omului, publicat astăzi.


„Au fost documentate încălcări grave ale drepturilor omului, cum ar fi arestarea și detenția arbitrară, dispariții forțate, rele tratamente, tortură și cel puțin o execuție extrajudiciar“, - a declarat într-un raport **.
Acesta a reamintit că toți locuitorii din Crimeea a ridicat înlocuirea Legile ucrainene ale legilor Federației Ruse, și zeci de mii de oameni a afectat impunerea cetățeniei ruse. Aceste și alte acțiuni evidențiate în raport încalcă legea internațională umanitară și drepturile omului.
Raportul include 20 de recomandări pentru guvernul rus să respecte obligațiile de ocupație de putere, pentru a sprijini drepturile omului pentru toți și de a efectua o investigație efectivă a presupuselor cazuri de tortură, răpire și crimă, care a implicat membri ai forțelor de securitate și Crimeea auto-apărare.
„Lipsa urmăririi penale a autorilor acestor acte și omisiunea de a le aduce în fața justiției lipsit victimelor remedii adecvate și sentiment sporit de impunitate pentru acțiunile lor, care ar putea să încurajeze continue încălcări ale drepturilor omului“, - spune raportul adăugat.
Raportul arată că impunerea cetățeniei rusești a avut un impact deosebit de puternic asupra a trei grupuri sociale: cei care au renunțat oficial la cetățenie; funcționarii publici care au fost forțați să renunțe la cetățenia ucraineană pentru a nu-și pierde locul de muncă; și locuitorii din Crimeea, care nu au avut dreptul să obțină cetățenia și au devenit străini.
„Persoanele care au un permis de ședere, dar nu au cetățenia Federației Ruse nu se bucură de egalitate în fața legii și sunt lipsite de cele mai importante drepturi", se arată în raport. „Ei nu pot deține terenuri agricole, pentru a alege și de a fi ales, pentru a înregistra o comunitate religioasă, să prezinte o ofertă de a găzdui întâlniri ale cetățenilor pentru a lucra în serviciul public și re-înregistreze vehiculele lor private pe peninsula.“
„Problema cetățeniei a avut un impact puternic asupra vieții multor locuitori din Crimeea", a declarat Zeid Ra'ad al Hussein, Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului.
„Potrivit raportului, impunerea cetățeniei pentru locuitorii teritoriului ocupat pot fi echivalate pentru a le forța să jure credință“ puteri ostile „care este interzisă de Convenția de la Geneva a patra,“ - a spus Zeid.
Sute de prizonieri și deținuți au fost transferați în Federația Rusă, după cum se menționează în raport, în ciuda faptului că această practică este strict interzisă de dreptul umanitar internațional.
Printre aceste persoane în detenție, și este realizator de film ucrainean Oleg Sentsov arestat în Simferopol mai 2014 și tradus în Federația Rusă, în aceeași lună, înainte de a fi dat un verdict vinovat și plasat într-o colonie penală în Siberia.
Unii deținuți au fost tratați în mod necorespunzător și cel puțin trei au murit după ce nu au primit îngrijirea medicală de care aveau nevoie, după cum se menționează în raport.
Raportul subliniază, de asemenea, impactul grav al schimbărilor în organele judiciare și de aplicare a legii impuse în cadrul ocupației rusești.
„Legile din Ucraina au fost înlocuite cu legi Federația Rusă, contrar obligațiilor în temeiul dreptului internațional umanitar, potrivit căruia legile aplicabile ale teritoriului ocupat va rămâne în vigoare“, - a spus în ea. „Este, de asemenea, a condus la alegerea punerii în aplicare a dispozițiilor Federației Ruse, dreptul penal, care vizează combaterea terorismului, extremismului și separatismului, ceea ce a limitat dreptul la libertate și securitate, și îngustat spațiul pentru exercitarea libertăților fundamentale“.
Cele mai multe dintre toate, aceste restricții persoanelor afectate, care au opus unui referendum în 2014 sau critica controlul Crimeea al Federației Ruse, în special, jurnaliști, bloggeri, susținători ai Mejlis, organismul reprezentativ al tătarilor din Crimeea, care a fost declarată o organizație extremistă și a fost interzis în aprilie 2016. Sub pretextul luptei împotriva extremismului, Guvernul a efectuat căutări în Crimeea, în case, intimidați și au reținut membrii ai comunității tătară din Crimeea.

„Tribunalele au ignorat adesea acuzațiile bine întemeiate privind încălcările drepturilor omului care au avut loc în timpul detenției“, se arată în raport. „Judecătorii au aplicat dreptul penal al Federației Ruse la o gamă largă de ansambluri pașnice, spectacole și evenimente, iar în unele cazuri – retroactiv la evenimente care au avut loc înainte de ocuparea temporară a Crimeea.
Aflați mai multe »

21 septembrie 2017

Discuția rezultatelor cercetării sociologice KANTAR PUBLIC la comanda strategiei europene de la Ialta (YES)

traducere neoficială

Natalia Earesco, director executiv al Consiliului de control financiar și de management pentru Puerto Rico: «Din aceste rezultate nu sunt în valoare de a face o concluzie finală, în opinia europenilor despre Ucraina. În aceste rezultate, există o mulțime de elemente de oboseală de la extinderea UE. Desigur, există lucruri pe care le putem schimba și este sarcina noastră corpului diplomatic. Dar noi nu trebuie să vină la concluzia că atitudinea față de Ucraina se înrăutățește».


Aleksander Kvasnevski, Președintele Poloniei (1995-2005), Președintele Consiliului YES: «Această schimbare de dezvoltare este legată de starea de spirit în Europa, dar nu cu Ucraina, ca atare. Mi-a plăcut foarte rezultatele poyitive sondajului la Ucraina, în Polonia. La noi lucrează milioane de ucraineni și nu creează nici probleme, nici neplăceri. Pentru noi Ucraina este un partener bun, prin urmare, și această atitudine, că ei trebuie să fie membri ai Europei și de a intra în structura acestei organizații».

Ivanna Klîmpuş-Ţînnţadză, vice-prim-ministrul pe probleme europene și euro-atlantică a Ucrainei: «Ceea ce am văzut este nivelul general de sprijin ucrainei de aderare la UE și NATO. Ucraina, de fapt, câștigă. Dacă ar fi fost alegeri, 48-58% – aceasta este o victorie. 58% a sprijini intrarea Ucrainei la NATO arată că europenii se simt amenințaţi de Rusia pentru țara lor și gândesc strategic. Ei înțeleg că siguranța lor va crește odată cu aderarea Ucrainei la Alianța».

Alexandru Daniliuc, ministrul de finanțe al Ucrainei: «Europenii confuz, există anumite fobii, care au crescut și ei îi împiedică de a forma o poziție comună. Ei nu sunt prea optimisti cu privire la viitorul lor. Dacă ne uităm la Ucraina – dimpotrivă, 75% din ucraineni susțin integrarea europeană. Cele mai multe dintre aceste persoane nu au fost niciodată în Europa, ei idealizează ei, este pentru ei este o legendă - că Europa este numai calitatea vieții, dar este și respunderea ș de  anumite problemele europene».

Transmisia live a celei de-a 14-a Întâlniri Anuale YES va fi pe situl yes-ukraine.org, precum și pe siturile partenerilor media în engleză și ucraineană.

Twitter Oficial a 14-a întâlnire anuală DA - @yes_ukraine, hashtag # YESUkraine2017

Sursa – Ялтинська європейська стратегія (YES)
Aflați mai multe »

58% dintre europeni susțin intrarea Ucrainei la NATO, 48% – intrarea Ucrainei la Uniunea Europeană: rezultatele cercetării sociologice KANTAR PUBLIC la comanda strategiei europene de la Ialta (YES)

traducere neoficială

          58% dintre europeni susțin Ucrainei intrarea la NATO, și doar 48% - intrarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Despre aceasta arată rezultatele sondajului realizat de compania KANTAR PUBLIC la comanda Strategiei Europene de la Ialta (YES) (sursa –YES).          În cadrul studiului, au fost intervievate cetățenilor șapte țări Europene - Germania, Franța, Italia, Lituania, Marea Britanie, Polonia și Olanda - de reprezentativ pentru fiecare din țările alegere sociologică (mai mult de 1000 de oameni de la țară). Rezultatele sondajului au fost prezentate astăzi, 16 septembrie, la ședința în plen a 14-a conferință de întâlnire YES «Este o nouă lume? Și ce înseamnă pentru Ucraina?». Asemenea studiu a u fost petrecute de comanda YES în 2005 și 2007.
Majoritatea europenilor intervievați (58%) susțin intrarea Ucrainei la NATO, în timp ce intrarea la Uniunea Europeană - doar 48%. Cu 12 ani în urmă, în timpul primului similare sondaje, imaginea a fost altul: pentru că Ucraina a devenit membră a UE, a pledat, în cea de a 55% - din respondenți europeni.
          Astăzi, cel mai mare sprijin al ideii de aderare a Ucrainei la UE a primit în Lituania și Polonia (68% și 67%, respectiv), iar cel mai mic - în Olanda (27%). Nivelul de suport de la Franța, Germania și Marea Britanie - mai puțin de jumătate dintre cei intervievați.
Cei care se pronunță împotriva intrării Ucrainei la UE, susțin diferite motive. O treime din respondenți consideră că UE, în acest stadiu de dezvoltare nu-și poate permite extinderea în continuare. Și la fel de mult (31%) consideră că adoptarea Ucrainei va provoca probleme economice în Uniunea Europeană.
          40% din cei care sprijină intrarea Ucrainei, consideră că principalul argument faptul că Ucraina este parte a Europei. Iar 34% susținătorilor subliniază că acest pas va contribui la consolidarea democrației în Ucraina.
       În ceea ce privește aderarea Ucrainei la NATO, atunci aici este o altă imagine. Aproape în fiecare țară, în cazul în care s-a efectuat un studiu, majoritatea pledează pentru ca acesta să accepte Ucraina în membrii alianței nord-atlantice. Chiar și în Franța și Olanda pentru acest lucru este favorizat de 49%, în alte țări, nivelul de suport de mai mult. În Lituania și Polonia, el ajunge la 72% și 76%, respectiv. Aceste două țări din fostul «lagăr communist» oferă cel mai puternic sprijin pentru aderarea la NATO a Ucrainei.
          Principalul argument integrării Ucrainei în NATO, europenii consideră că este o confruntare cu Rusia (40% din numărul celor care acceptă intrare). În plus, 28% cred că aderarea Ucrainei la NATO va consolida capacitatea Europei să opună rezistență agresiunii ruse.
Rezultatele studiului vor fi publicate pe saitul yes-ukraine.org 
Aflați mai multe »

18 septembrie 2017

Raportul Secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Oleksandr Turcinov, șeful grupului de lucru privind verificarea informațiilor, a fost prezentat în articolul ziarului «The New York Times».

 traducere neoficială


Stimate Domnule Președinte al Ucrainei!

     Întru executarea Dispoziției Dvs. la 16 august 2017 grupul de lucru de către comisia Interdepartamentală pentru politica tehnico-militare de cooperare și de control al exporturilor efectuat controlul dezvăluite de publicația "The New York Times" informații cu privire la o posibilă transmiterea către întreprinderea de stat "Vîrobnîce obednănea Pivdenimaș" rachete de tehnologie, în special, rachete de motoare RD-250 Coreean partidul Republica Democrat Populară.
     Rachete de motoare RD-250, în număr de 3 unități sunt incluse în prima treaptă de rachete balistice intercontinentale R-36, P-36орб (indicele de GRAU 8К67, 8К69; indicele SUA - SS-9 mod.1, SS-9 mod.3; cod postal NATO - pantă abruptă) și un rând de trepte de rachete-media "Ciclon-2" și "Ciclon - 3". Motor de rachetă RD-252 (altitudine de modificare a MR-250) intră în componența celei de a doua etape de rachete balistice intercontinentale R-36 și P-36орб. Motor de rachetă RD-262 (altitudine de modificare a MR-250) intră în componența celei de a doua etape de rachete de salvare "Ciclon-2" și "Ciclon - 3".
       În urma lucrărilor efectuate și în baza datelor prezentate de organele de stat, materiale de grupul de lucru constă în:
       sistemul de stat de control al exporturilor pentru internaționale de transport de bunuri militare și cu dublă utilizare a exclude posibilitatea de viteze de astfel de bunuri în țară care a introdus răspuns sancțiunile Consiliului de Securitate al ONU;
       în perioada de independență a Ucrainei, Controlul exporturilor de stat nu a oferit documente de acordare a licențelor pentru furnizarea în RPDC nici un fel de produse militare și cu dublă utilizare, în special rachete de motoare RD-250, modificările acestora și a componentelor acestora;
       analiza ucrainene de către specialiști imagini de rachete Hwasong-12, Hwasong-14, în special, de bază de o singură cameră motorului în prima treaptă, a arătat că în ele nu este utilizat motor de rachetă MR-250, care estecu două camere. În același timp, pentru a crea nu este exclusă posibilitatea utilizării unor părți componente motorul racheta RD-250;
  dezvoltatorul motorului RD-250 este întreprinderea rusească ONG "Energomaș". În 1965, întreprinderea rusească a transmis documentația pentru organizarea producției menționate motoare de la ÎS BC "Pivdenă" și ÎS "Pivdenmaș";
     toate rachete de motoare, potrivite pentru zbor de utilizare, inclusiv motorul RD-250 și modificarea acesteia, livrate cu ÎS de " Pivdenmaș " la MOSCOVA, iar mai târziu, în Rusia, doar în cadrul rachete;
       din 1991 motoare de rachete RD-250 și modificarea acesteia în Ucraina nu au fost efectuate. Linia tehnologică de producere a acestor motoare la ÎS " Pivdenmaș " a fost demontat în anul 1994. Din acel moment, în Ucraina au lipsit de putere pentru a produce astfel de motoare;
30 de rachete de motoare RD-250 și 10 rachete de motoare RD-262 (altitudine modificarea motorul racheta RD-250), care au fost fabricate înainte de 1991 și au fost depozitate la depozitul de produse finite ÎS " Pivdenmaș ", au fost folosite în timpul asamblării 10 rachete de salvare "Ciclon-3", care, din 1992 până în 2008 au fost trimise în Federația rusă, ceea ce se confirmă prin actele respective întreprinderii;
       astăzi, în Ucraina, la evidență se află și sunt disponibile:
- la ÎS " Pivdenmaș ": 3 ракетоносителя "Ciclon - 2" (1 unitate - 1983, fabricarea, 2 unități - 1986 fabricație), în componența cărora intră 9 motoare RD-250 și 3 motoare RD-262 (3 unități de MR-250 și 1 unitate RD-262 în fiecare racheta). Menționate rachete au fost livrate în Ucraina din Federația rusă în anul 2013;
       - în muzeale și de învățământ fondurilor pm Dnepr: 1 incomplet layout (lipsesc conductele) motorul racheta RD-250; 1 de formare aspect intercontinentale rachete balistice R-36 (8К67), în componența căreia există trei machete de motoare RD-250 și un motor RD-252. Indicate produse sunt utilizate în procesul de studii.
       tehnică, tehnologică și de altă documentație în fabricarea rachetelor și a componentelor ei sigur, se păstrează în camere special amenajate, ceea ce se confirmă prin avizul organelor competente ale Ucrainei;
       autoritățile competente din Ucraina efectuează controlul permanent întreprinderile de rachete spațiale complexe de stat, excluzând posibilitatea accesului neautorizat de către persoane neautorizate în rachete de tehnologie. Reținerea, arestarea și condamnarea, în 2012, cetățenii din Coreea de Nord în timp ce încercarea de a obține corespunzătoare documentația acest lucru este confirmat;
       pentru utilizare motoare de tip RD-250 sunt necesare componente de combustibil (гептил, амил). În Ucraina, astfel de componente de combustibil nu sunt produse. Producătorii гептила sunt Rusia, SUA, China, Marea Britanie, Germania, Olanda și Belgia. Producătorii de oxidant амил sunt sunt Rusia, SUA, China și Germania.
       Este necesar de menționat, că Rusia duce un sistem, planificat și sincer unui provocator o campanie de informare, care vizează discreditarea Ucrainei ca fiabile și coerente partener în realizarea asumate de angajamentele internaționale.
       Astfel, potrivit informațiilor noastre de informații, la începutul lunii iunie 2017, partea rusă în modul de a difuzat în rândul unor reprezentanți ai militară corpului diplomatic acreditat în orașul Moscova, pozitii material cu privire la ceea ce северокорейская rachetă dezvoltat cu ajutorul ucrainene de specialiști.
       De asemenea, serviciile secrete ruse pentru a răspândi informații cu caracter provocator, care discreditează Ucraina, în mod sistematic, folosesc în prealabil prelucrate de comunicare cu cunoștințe de specialitate și jurnalistice comunitatea din diferite țări. În acest caz, o confirmare a acestui fapt este aducerea la cunoștință publică a conținutului de bază menționate mai sus pozițional de material expertul american Mihael Eleman, a cărui familie are o relație foarte strânsă cu o cheie de persoanele cu funcții de răspundere ale serviciilor secrete din rusia.
       În opinia grupului de lucru, Еleman a fost cinic folosit de serviciile secrete rusești ca una dintre mai multe legături în avans simplificat sistemul de FR răspândirea provocatoare de informații.
Cu o probabilitate mare de încercări de discreditare a Ucrainei sensibile domenii de activitate din partea Federației Ruse vor continua.
      Cu scopul de a neutraliza efectele negative ale publicării în ediția "The New York Times",excepții posibile speculații pe această temă în viitor și dezmințirea informațiilor emise de ruși servicii speciale, grupul de lucru a elaborat recomandări organelor de stat competente.
       În timpul controlului și profesional de analiză a informațiilor și materialelor furnizate de organele de stat, membrii comisiei Interdepartamentale, grupul de lucru și experții s-au concentrat pe faptul că Ucraina conștiincios și consecvent asumate de toate, fără excepție angajamentele internaționale. În special, pentru a asigura constante de execuție aprobat de Adunarea Generală a ONU a Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare și a Regimului de control al rachetelor tehnologii în Ucraina, a fost creat un mecanism hard controlului de stat asupra executării și onorarea obligațiilor internaționale în acest domeniu.
       Responsabil poziția Ucrainei este susținută de faptul că statul nostru voluntar scăpat de tot de arme nucleare și a statutului nucleare putere în schimb în garanție a suveranității și a securității, date nucleare puteri SUA, Rusia și marea Britanie, în conformitate cu Memorandumul Privind garanțiile de securitate în legătură cu aderarea Ucrainei la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare", semnat la Б summitul din Budapeșt OSCE în decembrie 1994. Cu toate acestea, asumate de statele-garante menționate mai sus, obligațiile nu sunt îndeplinite.
       Mai mult, federația rusă pentru o perioadă lungă de timp pune în aplicare politica ostilă, față de Ucraina, consecințele care este anexarea Crimeei și ocupația partea de est ale Ucrainei. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, astăzi, se efectuează în formă de război hibrid, în care federația rusă în afară de ducere a acțiunilor de luptă puternic utilizează atent planificate de informare provocare pentru sistem de discreditare a Ucrainei, cum de încredere și a previziunilor de partener, în special, în astfel de sensibile pentru comunitatea internațională domenii, cum militare și cooperarea tehnică. Una din sarcinile de astfel de provocări este o manipulare a opiniei publice, cu scopul de a deghiza federației RUSE propria participare activă în multe distructive campanii.
       În acest context, grupul de lucru consideră articol în publicație "The New York Times" din 14 august 2017 element de informare a acoperi și de a distrage atenția comunității internaționale de la o eventuală participare a federației Ruse în punerea în aplicare  programe de rachetă din Coreea de Nord.
    Înţelegând cele expuse și luînd în considerare propunerile comisiei Interdepartamentale și materialele organelor de stat, grupul de lucru a venit argumentate de concluzii motivate care resping complet implicarea Ucrainei în programele de dezvoltare a rachetelor balistice din Coreea de Nord.

Sursa  Рада національної безпеки і оборони України
Aflați mai multe »